Gerriet Reinders MZM logo

Zorgen zonder Zorgen

Algemene voorwaarden Gerriet Reinders MZM gerriet reinders facebook

Onafhankelijke cliëntondersteuners

Per 1 januari 2018  maak ik deel uit van team WLZ Clientondersteuning.

 

Wij als onafhankelijke cliëntondersteuners denken met u mee over hoe u de zorg die bij uw situatie past het beste kunt organiseren. De ondersteuning is gratis en onafhankelijk van zorgaanbieders of zorgkantoor.

Iedereen binnen het werkgebied (met een Wlz-indicatie) kan gebruik maken van één van onze cliëntondersteuners, voor meer info: wlzclientondersteuning.nl

Dat geldt ook voor vertegenwoordigers of mantelzorgers van mensen met een Wlz-indicatie.

 

Het ondersteunings aanbod bestaat uit de volgende diensten:

 

WLZ informatie en advies

Wij informeren en adviseren. Bijvoorbeeld over de manieren waarop u uw zorg kunt organiseren, het zorgaanbod en wachttijden in uw omgeving.  Over de manier waarop zorgaanbieders uw zorg kunnen bieden in een instelling of thuis, over eventuele wachtlijsten. Maar ook over uw rechten als cliënt.

 

Het vinden van een passende zorgaanbieder

De keuze voor een zorgaanbieder, of het nu gaat om verblijf in een instelling of om zorg thuis. Wij ondersteunen u bij het vinden van een passende zorgaanbieder. Wij gaan samen met u op zoek naar de beste oplossing.

 

Hulp bij opstellen zorg en ondersteuningsplan

Hulp bij het opstellen, evalueren en bijstellen van uw persoonlijk plan en/of zorgplan. In een persoonlijk plan legt u de invulling van uw Wlz-zorg vast. Wij kunnen met u meegaan wanneer u het (zorg)plan gaat bespreken met uw zorgaanbieder.

In een zorgplan beschrijft u de manier waarop u uw leven wilt inrichten en wat daarbij voor u de beste zorg is (verblijf in een zorginstelling, een volledig of modulair pakket thuis, een persoonsgebonden budget). Onze cliëntondersteuners helpen u daarbij.

 

Bemiddeling zorgaanbieders

Ondersteuning in het contact met de zorgaanbieder als u vragen heeft of niet tevreden bent over de geleverde zorg. U kunt een beroep doen op onze cliëntondersteuners wanneer u het met uw zorgaanbieder niet eens wordt over de invulling van uw zorgvraag. Bijvoorbeeld, als u vindt dat de zorgaanbieder (binnen de grenzen van uw indicatiebesluit) de verkeerde of te weinig zorg levert. Of, als u van mening bent dat de zorgaanbieder de met u gemaakte afspraken in het zorgplan niet nakomt.

Beroepsvereniging voor mantelzorgmakelaars

Als mantelzorgmakelaar ben ik aangesloten bij de beroepsvereniging voor mantelzorgmakelaars www.bmzm.nl

Tevens ben ik aangesloten bij de Beroepsvereniging van Cliëntondersteuners voor Mensen met een Beperking, de BCMB. Kijk voor meer informatie op www.bcmb.nl

beroepsvereniging van clientondersteuners voor mensen met een beperking

© Klinkhamer Reclame