Gerriet Reinders MZM logo

Zorgen zonder Zorgen

Algemene voorwaarden Gerriet Reinders MZM gerriet reinders facebook

Mantelzorg Makelaar

 

Als Mantelzorgmakelaar kan ik ondersteuning bieden  op het gebied van zorg, wonen, welzijn, arbeid en recht.

Ik kan uw taken verlichten, zodat u kunt  "zorgen zonder zorgen".

 

Mijn werkwijze:

U kunt vrijblijvend telefonisch of per email contact met mij opnemen.

Blijkt dat ik  iets voor u kunt betekenen dan maken we een afspraak voor een intakegesprek.

In het intakegesprek brengen we samen de mantel-zorgvraag, knelpunten en prioriteiten in kaart.

Op basis hiervan maak ik een plan van aanpak. Hierin zal ook worden beschreven welke regeltaken ik (tijdelijk) van u ga overnemen en welke regeltaken u mogelijk zelf wilt oppakken. Gedurende het proces houden wij contact en zal er bekeken worden of er zaken bijgesteld moeten worden.

 

Voorbeelden van mijn werkzaamheden zijn:

  Het zoeken naar een passend zorg en ondersteuningsaanbod voor u en uw zorgvrager.

  Het aanvragen en regelen van zorg.

Informatieverstrekking op het gebied van wet, regelgeving, voorzieningen en voorschriften, verschillen zorg in natura en PGB.

   Hulp bij het aanvragen van een indicatie bij de gemeente (WMO ), Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of uw zorgverzekering.

Ondersteunen bij keukentafel gesprek.

  Het aanvragen van een Persoonsgebonden Budget (PGB), het organiseren van persoonlijke hulp op maat (vervoer, opvang, woningaanpassing)

Ondersteunen bij afstemming werk en zorg, gesprek werkgever en informatie geven over maatwerk oplossingen.

Contacten leggen en onderhouden met uitkerende instanties zoals het CAK, gemeenten of UWV

  Het opstellen van bezwaarschriften of klachtenbrief.

 

Kosten en vergoeding inzet Gerriet Reinders MZM

Er zijn verschillende mogelijkheden om de kosten die u voor mij als mantelzorgmakelaar maakt   vergoed te krijgen.

Verschillende zorgverzekeraars kennen een vergoeding uit de aanvullende verzekering. Voor een volledig overzicht klikt u hier: VergoedingMZMZorgverzekering.pdf

PGB; met een PGB kunt u de mantelzorgmakelaar alleen vergoeden vanuit het vrij besteedbaar deel van uw budget.

Via uw werkgever; als u mantelzorg combineert met een betaalde baan, informeer dan bij uw werkgever naar een eventuele vergoeding.

Particulier; indien u geen gebruik wil maken van één van bovenstaande  vergoedingsmogelijkheden maar wel van mijn diensten dan hanteer ik de volgende tarieven:

€ 75 per uur en reiskosten € 0,21 per kilometer.

De genoemde tarieven zijn exclusief BTW.

Vooraf ontvang je een offerte met een inschatting van het aantal uren.

 

 

 

..

Als mantelzorgmakelaar ben ik aangesloten bij de beroepsvereniging voor mantelzorgmakelaars www.bmzm.nl

Tevens ben ik aangesloten bij de Beroepsvereniging van Cliëntondersteuners voor Mensen met een Beperking, de BCMB. Kijk voor meer informatie op www.bcmb.nl

beroepsvereniging van clientondersteuners voor mensen met een beperking

© Klinkhamer Reclame