Gerriet Reinders MZM logo

Zorgen zonder Zorgen

Algemene voorwaarden Gerriet Reinders MZM gerriet reinders facebook

Mantelzorg

 

Je geeft zorg en hulp aan iemand met wie je een persoonlijke band hebt, vaak voor een hulpbehoevende ouder, een chronische zieke partner of kind. Soms ook voor iemand in je nabijheid, een vriend(in), kennis of iemand uit de straat.

Mantelzorg wordt vaak geleidelijk intensiever en bij dit langdurig en intensief zorgen voor een ander komt heel wat kijken. Naast dat het veel voldoening kan geven, kan het ook zorgen en overbelasting met zich meebrengen.

Je sociale leven kan in het gedrang komen, denk hierbij aan het inleveren van je eigen ontspanningsmomenten zoals sport of een creatieve avond, of wordt de zorg-werk combinatie steeds zwaarder.

Naast het zorgen valt er veel te regelen en dit kan soms best ingewikkeld zijn.

De alsmaar nieuwe regels en veranderingen in de wet en regelgeving zijn moeilijk bij te houden en het uitzoeken, aanvragen en uitvoeren van alles wat te maken heeft met deze mantelzorgsituatie vergt erg veel tijd.

Allemaal zaken waar je  je als mantelzorger niet in kan of wil verdiepen, omdat je al druk genoeg bent met het zorgen zelf.

Dit is het moment om mij in te schakelen door contact met mij op te nemen.

Als mantelzorgmakelaar ben ik op de hoogte van de  wet en regelgeving in de zorgwereld en weet  ik de kortste weg naar het juiste loket en kan ik deze taken en zaken van u over nemen.

Al druk genoeg met het zorgen zelf?

Als mantelzorgmakelaar ben ik aangesloten bij de beroepsvereniging voor mantelzorgmakelaars www.bmzm.nl

Tevens ben ik aangesloten bij de Beroepsvereniging van Cliëntondersteuners voor Mensen met een Beperking, de BCMB. Kijk voor meer informatie op www.bcmb.nl

beroepsvereniging van clientondersteuners voor mensen met een beperking

© Klinkhamer Reclame