Gerriet Reinders MZM logo

Zorgen zonder Zorgen

Algemene voorwaarden Gerriet Reinders MZM gerriet reinders facebook

Onafhankelijke cliëntondersteuning

 

Iedere Nederlander heeft recht op onafhankelijke cliëntondersteuning.

Dit is in de wet geregeld.

Inzet van onafhankelijke cliëntondersteuning draagt bij aan zelfredzaamheid en is bedoeld dat iedereen zo goed mogelijk mee kan (blijven) doen in de samenleving. Zo hou je regie over je eigen leven en zorg.

 

WMO ( Wet Maatschappelijke Ondersteuning)

Je kunt terecht bij een cliëntondersteuner via de gemeente als je hulp en advies nodig hebt op het gebied van zorg en ondersteuning, jeugdhulp, participatie, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen.

Iedere gemeente heeft cliëntondersteuning op haar eigen manier ingericht.

 

WLZ (Wet Langdurige Zorg)

 

Heb je een Wet Langdurige Zorg (Wlz) indicatie dan heb je recht op onafhankelijke cliëntondersteuning

Deze ondersteuning is Gratis en onafhankelijk van zorgaanbieders en zorgkantoor

Voor onafhankelijke cliëntondersteuning vanuit WMO gemeente Meppel en de WLZ maak ik deel uit van het team van Thuis in Clientondersteuning:

www.thuisinclientondersteuning.nl

 

Voor verdere Informatie  over  Clientondersteuning , Mantelzorg,  Mantelzorgmakelaar ,

Werk en Mantelzorg, PGB specialisme verwijs ik u graag door naar de website  van Cliënt & Co:

https://clientenco.nl

 

Cliënt & Co  is een  maatschap van Chantal Hoevers Prins en Gerriët Reinders.

Als mantelzorgmakelaar ben ik aangesloten bij de beroepsvereniging voor mantelzorgmakelaars www.bmzm.nl

Tevens ben ik aangesloten bij de Beroepsvereniging van Cliëntondersteuners voor Mensen met een Beperking, de BCMB. Kijk voor meer informatie op www.bcmb.nl

beroepsvereniging van clientondersteuners voor mensen met een beperking

© Klinkhamer Reclame